Menu

Kontingent

Kontingentsatserne vedtages på den årlige generalforsamling.
Kontingentet opkræves halvårligt (dame-/herresenior 4 gange.) Der betales i børne-/ungdomsafdelingen kontingent efter, hvilken årgang man tilhører, og ikke efter hvilket hold man spiller på.
Kontingentet i VBI dækker fodbold hele året, og evt. indendørs-/vintertræning er inkluderet i efterårsopkrævningen. Deltager man kun i indendørs-/vintertræningen vil man blive opkrævet et separat kontingent på kr. 200,-

Retningslinjer vedr. betaling af kontingent.

Fremgangsmåde for spillere:

 

Indmelding til VBI sker på klubbens hjemmeside:   www.vbi.dk
  Indmelding sker senest efter 3 ganges træning
  Bemærk venligst, at man efter 3 gange træning er kontingent-pligtig, hvilket betyder, at spillercertifikatet er låst af VBI.
  Kontingent opkræves via en mail med betalingslink til betaling via netbank.
  Overholdes den anførte betalingsdato ikke, vil der blive fremsendt en rykkerskrivelse. Denne skrivelse vil være tilføjet et administrationsgebyr på 25.00 kr.
  Ved fremsendelse af rykkerskrivelse informeres holdets træner om, at den pågældende spiller ikke kan deltage i træning og kamp, indtil betalingskvittering fremvises.


Ovenstående regler er naturligvis gældende for alle, der deltager i VBI-aktiviteter!

Kontingentfritagelse eksisterer ikke!