Menu

Generalforsamling 2021 udskudt

image
19. april 2021 kl. 10:50

Opdatering:

Pga forsamlingsforbuddet og nyhederne om at denne grænse bliver rykket har vi valgt at flytte generalforsamling til Tirsdag d. 1 Juni kl 19:00 hvor vi forventer at kunne afholde denne ved fysisk tilstedeværelse i stedet for online, Husk forslag skal sendes til formanden på vbi.formand@gmail.com

***************************************

Generalforsamling 22/4-21 kl. 19.00

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, men kan dog grundet corona restriktioner blive nødsaget til at gennemføre virtuelt.

Skulle der være forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, så bedes disse mailes senest 2 uger før generalforsamling til vbi.formand@gmail.com

Dagsorden Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Fremlæggelse af budget til orientering
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Valg af revisorer
  10. Evt.
Luk