Menu

Om klubben

VBI´s formål er at udbrede og fremme interessen for fodboldspillet og motion ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med virksomhed og kammeratligt samvær.

Dette søges opnået ved:

  • at skabe gode fysiske rammer
  • at synliggøre foreningen i lokalsamfundet
  • at sikre gode og engagerede trænere og ledere
  • at fastholde spillere ved overgangen fra ungdoms til seniorspiller
  • at sikre massiv forældre opbakning til alle ungdomshold
  • at glæde og lyst præger alle aktiviteter og udvikling

Ændringer til punkterne på denne side forelægges VBI's bestyrelse til godkendelse

 

Luk