Menu

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i første halvdel af februar.

Generalforsamlingen bekendtgøres senest 3 uger før afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Luk