Menu

Historie

 

Vojens Bold & Idrætsklubs historie

Begyndelsen

Vojens Boldklub blev stiftet d. 18. august 1923 af en flok unge mennesker, der ikke kunne få opfyldt ønsket om at spille fodbold i den i forvejen etablerede klub THROTT.

Vojens Boldklubs første bestyrelse bestod af Iver K. Bossen, Hans Madsen, Iver H. Iversen, Kurt E. Jensen og Thorvald P. Jensen.

De første år deltog man ikke i turneringer, men spillede kampe mod omegnens klubber. Fra1927 deltog man i Sønderjysk Idrætsforenings turnering, men siden 1930 har Vojens Boldklub deltaget i JBU’s turneringer. De første 8 år i B-rækken, og så i 1938 rykkede man op i A -rækken.

I august 1939 fik klubben en ny fodboldbane på en lejet mark, og der blev bygget et klubhus.

I 1943 lykkedes det at rykke op i Mellemrækken ved – på neutral bane i Vamdrup - at besejre Vidar, Kolding med hele 5-0.

Ungdomsfodbold

Omkring 1940 fik man startet en ungdomsafdeling. Primus motor i dette projekt var Jimmy Kjestrup, der var lærer på Vojens Borger- og Realskole, den nuværende Povlsbjergskole. Efter at Kjestrup forlod Vojens blev arbejdet med ungdommen overtaget af Heine Trapp, der gennem mere end 40 år var aktiv i klubben - både som spiller og leder. Efterhånden som klubben blev større blev pladsmangelen tilsvarende større, idet man reelt kun havde én bane til rådighed til såvel træning som kampe.

Moderne stadion

I 1947 vedtog sognerådet i Vojens at gå ind i planlægningen af et nyt stadionanlæg. I 1951 blev der købt et areal i den østlige del af Vojens, den såkaldte Vojensgård Mose, et areal på 12 hektar, hvoraf en del var skov.

I 1956 stod anlægget færdigt og den 5. august 1956 kunne man indvie det nye flotte stadionanlæg, der bestod af nyt klubhus, to træningsbaner samt et opvisningsstadion, der også omfattede faciliteter til afvikling af atletikstævner. Herudover var der også anlagt håndbold- og tennisbaner. Et flot anlæg, som alle i klubben blev meget glade for.

I 1957 lykkedes det for klubben at få etableret et lysanlæg på den ene træningsbane. En del af arbejdet blev udført ved frivillig arbejdskraft, såsom nedgravning af master og kabler, og den 19. september 1957 blev det nye lysanlæg indviet. Der var flere klubber, der gerne ville gøre brug af banen med lys, bl.a. Vejle Boldklub, der roste det meget, og sagde at det var fuldt på højde med det man havde i AGF.

Med det nye anlæg kom der mere gang i klubben, og det begyndte hurtigt at knibe med pladsforholdene i klubhuset. På grund af anlægsstop var det dog ikke muligt at sætte nyt byggeri gang.

VB blev til VBI

1959 blev et markant år for Vojens Boldklub. For at kunne skabe bedre vilkår på såvel det sportslige - som økonomiske område, blev VOJENS BOLD- og IDRÆTSKLUB stiftet den 29. januar. Sammenslutningen omfattede: Vojens Boldklub, Vojens Håndboldklub, Vojens Atletikforening, Vojens Gymnastikforening og Vojens Bordtennisklub. Dette samarbejde blev ret frugtbart, da samtlige afdelinger fik fremgang sportslig.

Den 18. marts 1959 blev der stiftet en støtteklub for VBI, "IDRÆTTENS VENNER", hvis formål det var at støtte klubben økonomisk. Blandt stifterne var bl.a. klubbens første formand Iver Bossen og Heine Trapp.

Fodbolden fik oprykning til serie 1, og man kunne i sæson 1961 mønstre 3 senior- og 5 ungdoms-hold. Efterhånden som klubben voksede, blev pladsforholdene trange, og behovet for yderligere baner blev påkrævet, og det lykkedes at få anlagt 2 nye træningsbaner.

I 1965 fulgte oprykning til Jyllandsserien. Dette medførte, at der skulle flere økonomiske midler til, hvilket medførte indgåelse af sponsoraftaler og salg af reklamebander på stadion.

I 1970 blev samarbejdet med de øvrige afdelinger opløst, og fodboldafdelingen fortsatte alene under navnet Vojens Bold- og Idrætsklub, VBI.

Egne rammer

Nu skulle VBI alene skabe rammerne, og på det økonomiske område blev byfesten VOJENS HØTTE etableret. Arrangementet er fortsat i VBI regi, og er en af grundpillerne i klubbens økonomi.

I 1973 kunne man fejre 50 års jubilæum. Det lykkedes for klubben at samle samtlige medlemmer af den første bestyrelse til jubilæumsfesten, hvor der deltog ca. 200 personer. I jubilæumsåret deltog VBI med 17 hold i JBU turneringer, og der var etableret en afdeling med pigefodbold.

I 1975 begyndte kommunen med planlægning af et nyt fritidsområde, som stod færdigbygget i 1978. Men først i begyndelsen af 1990erne, var den endelige udflytning fra det gamle anlæg tilendebragt.

Det nye anlæg var med sine 5 træningsbaner, heraf 1 græs og 1 grusbane med lys, et atletikstadion med opvisningsbane, et stort plus for klubben.

I 1977 kom så damefodbold på programmet, man havde nu både pige, damejunior og seniordamer.

Den 12. august 2001 stod det sidste nye skud på stammen i Fritidscentret så klar, nemlig stadionet Skovparken

Nedtur og optur

Efter adskillige år med fremgang både sportsligt og økonomisk blev de første år i 80erne præget af sportslig tilbagegang på herresenior. Klubbens placering i Jyllandsserien var ændret til serie 3 status.

Ved klubbens 60 års jubilæum var der dog igen fremgang, og ved den lejlighed fik 5 ledere tildelt JBU’s sølvnål.

For at styrke arbejdet i klubbens ungdomsafdeling blev der oprettet et forældreråd, som skulle hjælpe til ved de mange opgaver der var. For at bedre økonomien i ungdomsafdelingen, fik man oprettet et internt lotteri, hvor pengene herfra hovedsageligt blev brugt til rejser i ungdomsafdelingen.

Efter nogle år med store udskiftninger i bestyrelsen, fik man i 1987 en ny og meget dygtig bestyrelse, med formanden Leif Petersen i spidsen. Leif var tilflytter, men havde stor ledererfaring i bagagen. Der blev rettet op i klubben, nye strukturer blev indført, og der var igen fremgang.

I 1988 havde klubben 398 aktive medlemmer, og man havde for første gang hold med i mesterrækken på ungdomssiden.

Forældreforeningen

I 1989 blev VBI’s Forældreforening etableret, og afløste forældrerådet. Årsagen hertil var, at man havde fået tilbud om at få en spilleaften i Haderslev Bingocenter. Det var en god beslutning at deltage: klubben har fået en guldåre, der sammen med byfesten er alfa og omega for økonomien. Ud over at klare den ugentlige bingoaften var der mange andre opgaver forældreforeningen blev involveret i. Bl.a. stævner, byfesten m.m.

Der blev også lavet en VBI-avis, der omdeles gratis i hele lokalområdet.

I 1990 var klublokaler, omklædning og kiosk blevet for småt og der blev igangsat ændringer af bygningen, samt lavet tilbygning til materiel, oven på hvilken der blev lavet en terrasse.

Kommunen stod for ændringerne, og VBI betalte selv kr. 200.000 til ombygningen. Det hele stod færdigt i 1992. Dameafdelingen var i stadig vækst, og det lykkedes at spille sig op i Jyllandsserien.

I midten af 1980erne fik klubben tilgang af Peter Rasmussen, der havde et stort hjerte for fodbold på spindesiden. Efter en periode som træner blev Peter formand for den stadig voksende pige-/dameafdeling, der i 1992 var oppe på ca. 100 medlemmer.

Fodboldskolen

VBI var også med da DBU’s Fodboldskole blev lanceret. Gennem de første mange år blev skolen i Vojens styret af Otto Skøtt, der gennem det meste af sit voksne liv deltog i lederarbejdet i klubben. Otto Skøtt var en meget vellidt person i fodboldkredse, og blev ved flere lejligheder hædret af JBU og DBU, bl.a. med Leo Danin’s Rejselegat.

I løbet af 90erne blev der yderligere anlagt 3 træningsbaner incl. lysanlæg. Også her var VBI i lommerne og betalte en del af lysanlægget. Der nu var i alt 9 baner til rådighed.

I 1995 blev VBI center for talentudvikling for JBU og Region 4.

Der blev i klubben oprettet en børneafdeling og der var efterhånden over 500 medlemmer i alt i klubbens afdelinger.

I 1996 blev støtteklubben IDRÆTTENS VENNER nedlagt og dens aktiver overtaget af VBI’s Forældreforening.

Fest for 400 mennesker

I 1998 kunne man fejre 75 års jubilæum, og da den faldt sammen med den årlige byfest, blev arrangementet afhold på festpladsen. Der deltog 400 personer i festen, og man kunne ved denne lejlighed udnævne 5 nye æresmedlemmer for deres indsats for VBI.

Efter nogle år i Jyllandsserien kunne dameafdelingen i 1999 præstere oprykning til Danmarksserien, og VBI var hermed for første gang i klubbens historie kommet med i DBU’s Danmarksturnering.

Der var gennem nogle år blevet drøftet anlæggelse af et ny opvisningsstadion, der hvor kommunen havde anlagt en campingplads, en meget fin placering i Vojens Fritidscenter, og det lykkedes klubben at få kommunens accept til at etablere et nyt fodboldstadion; idet kommunen havde vedtaget at flytte campingpladsen til den østlige bydel ved det gamle stadionanlæg.

VBI skulle selv stå for etablering af banen praktisk og økonomisk, et budget på over kr. 600.000. Der kom overraskelser undervejs; bl.a. problemer med dræningen, men i 2001 kunne banen åbnes. Et flot anlæg med en superbane og tribune med siddepladser.

Efter 1 år i danmarksserien kunne damerne præstere en ny oprykning til 1.division, et for klubben helt uventet resultat. Dette medførte selvfølgelig, at man skulle til at tænke i nye baner. Et stort arbejde - både organisatorisk som økonomisk -, men klubbens bestyrelse har formået at løfte opgaven på bedste vis.

Også på herresenior-siden begyndte det at gå fremad. Efter sæsoner i serie 2 og 3 lykkedes det at vende tilbage til serie 1 i 2002. Efter en stor sæson blev oprykning til jyllandsserien en realitet i 2003.

Sønderjysk Elitesport

På grund af sin status som 1. divisionsklub på kvindesiden var Vojens BI en af de klubber, der kom i betragtning da ideen om Sønderjysk Elitesport A/S blev født. En fælles overbygning for eliteholdene indenfor de tre publikums- og sponsor-interessante sportsgrene, fodbold, håndbold og ishockey.

Sønderjylland som geografisk område og de sønderjyske erhvervsvirksomheder var rede til at samle sig om elitesport og sikre gode arbejdsbetingelser for at kunne profilere det sønderjyske område bedst muligt.

Efter en opklarende fase meldte VBI sig klar til at fortsætte i retning af stiftelsen af det nye eliteselskab. Fra 1. januar 2004 har Sønderjysk Elitesport A/S – eller SønderjyskE – været i drift og fra sommeren 2005 skal alle aktiviteter være sat i værk.

Målet er en plads i top fem for alle fem hold. Herrefodbold, kvindefodbold, herrehåndbold, kvindehåndbold samt ishockey. En målsætning som ledelsen i VBI føler sig forvisset om, at holdet nok skal nå.

 

Luk