Menu

Generalforsamling 2021

image
22. marts 2021 kl. 10:05

Generalforsamling 22/4-21 kl. 19.00

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, men kan dog grundet corona restriktioner blive nødsaget til at gennemføre virtuelt.

Skulle der være forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, så bedes disse mailes senest 2 uger før generalforsamling til vbi.formand@gmail.com

Dagsorden Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Fremlæggelse af budget til orientering
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Valg af revisorer
  10. Evt.
Luk