Menu

Generalforsamling d. 7/2-23 kl. 19.00

image
12. januar 2023 kl. 20:31

Generalforsamling d. 7/2-23 kl. 19.00

Så er det ved at være tid til den årlige generalforsamling. De seneste år har der været et skuffende lavt antal deltagere på generalforsamlingen, så vi håber at der denne gang vil være lidt større tilslutning. Generalforsamlingen orienteres omkring regnskab, budget og årets aktiviteter. Det er også her at de kommende kontigentsatser fastsættes. Så vil du høre mere og evt. have indflydelse, så kom og deltag.
Årets generalforsamling er dette år også meget væsentlig, da der skal vælges en ny formand til klubben. Derudover ønskes der også flere nye bestyrelsesmedlemmer, så arbejdet kan fordeles ud på flere hænder.

Vi glæder os til at se Jer på generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Fremlæggelse af budget til orientering
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisorer
10. Evt.

Skulle der være forslag til generalforsamlingen, så bedes disse mailes senest 2 uger før generalforsamling til vbi.formand@gmail.com
Da klubben er vært ved øl/vand og lettere bespisning, så vil der være behov for tilmelding.

Tilmelding kan ske ved en af flg. muligheder:
Mail: vbi.formand@gmail.com
SMS: 22945037
“Begivenheden” på Facebooksiden

Mvh
Bestyrelsen

Luk